TERVETULOA
Kauppatorille

Kiitoksia kaikille kesän 2019 pilottiin osallistuneille!

Helsingin Kauppatorin mobiiliopastuspalveluja pilotoitiin kesäkuusta elokuuhun 2019. Mobiilisivusto opasti palvelun käyttäjää ennen Kauppatorille tuloa, Kauppatorilla vierailun aikana ja Kauppatorilta pois lähdettäessä. Mobiilipalvelu kokosi Helsingin Kauppatorin ja saarten helmet, sekä Kauppatorilta alkavat merielämykset. Sivuston kautta jaettiin tietoa mm. Kauppatorin vesiliikenteestä, alueen palveluista ja laiturialueiden ruuhkatilanteesta.

Mobiilisivuston osana kokeiltiin ruuhkatiedon näyttämistä mobiilisivustolla. Järjestelmä mittasi anonyymisti jalankulkijaruuhkien esiintymistä Kauppatorin kahdella laiturialueella ja julkaisi kerätyn anonyymin ruuhkatiedon karttasivulla. Tämän perusteella loppukäyttäjä pystyi valitsemaan samaan kohteeseen lähtevistä laivoista vähemmän ruuhkaisemman. Pilotoitu järjestelmä noudatti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisia säännöksiä. Mobiilisivuston palvelujen toteuttamisessa käytettiin mm. HSL:n digitransit-alustan ja kaupungin avoimia rajapintoja.

Kauppatorin opastuksen kehittäminen on osa Helsingin, Tampereen ja Turun yhteistä Opastamisen ekosysteemi –hanketta. Sen rahoittaja on kuuden kaupungin yhteinen 6Aika-strategia, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Hankkeesta lisätietoa: https://itsasign.fi/.

WELCOME TO THE MARKET SQUARE

Thank you to all those participating in the summer 2019 pilot!

The mobile guidance services for Helsinki Market Square were piloted from June to August 2019. The mobile website guided the user of the service before arriving at the Market Square, during the visit and when leaving the Market Square. The mobile service brought together the jewels of Helsinki Market Square and the islands, as well as the maritime experiences starting from the Market Square. The website offered information about waterway transportation at the Market Square, services in the area and the amount of congestion, among other things.

A part of the mobile website trial was displaying congestion information on the mobile website. The system anonymously measured the occurrence of pedestrian congestion on the two pier areas of the Market Square and published this anonymous congestion data on the map site. Based on this information, the end user could choose a less crowded ship of the ones going to the same destination. The piloted system complied with the regulations of the EU’s General Data Protection Regulation (679/2016). The services of the mobile website were implemented with the open interfaces of e.g. HSL’s Digitransit and the City of Helsinki.

Developing the guidance of the Market Square is part of the joint Ecosystem of Guidance project between Helsinki, Tampere and Turku. It is funded by the 6Aika strategy of six cities that develops more open and smarter services. Further information about the project: https://itsasign.fi/en